Dịch Vụ

Gửi ngày 28/07/2011

BẾ

DoubleTree nhận bế các loại sản phẩm đa dạng, đòi hỏi độ chính xác cao: Bế răng cưa, bế nổi, bế demi, bế gấp, rời...

DoubleTree nhận gia công bế các sản phẩm bao thư, folder, túi xách, hộp sản phẩm cao cấp, giá treo, móc treo, nhẫn decal....v.v...

Các dịch vụ khác