Chúng tôi làm việc với khách hàng có nhu cầu in ấn thường xuyên. Thông thường đây là bộ phận tiếp thị, bộ phận mua hàng trong doanh nghiệp, các cơ quan thiết kế, và các doanh nghiệp sáng tạo / tiếp thị.