Dịch Vụ

Gửi ngày 28/07/2011

CÁN MÀNG

DoubelTree nhận cán màng mờ, màng bóng có độ dày từ 15-30 zem.

Đặc biệt, chúng tôi còn thực hiện cán màng - suppo cho các sản phẩm hộp đông lạnh, hộp mỹ phẩm.