Dịch Vụ

Gửi ngày 28/07/2011

PHỦ UV

DoubleTree thực hiện phủ UV toàn phần bằng hệ thống tráng phủ tích hợp trong máy in, ngoài ra chúng tôi cũng phủ UV từng phần bằng máy chuyên dụng.

Các dịch vụ khác