Tin Tức

Gửi ngày 04/05/2011

Mực in thân thiện với môi trường

 

Ngành công nghiệp mực in của Trung Quốc là nhân chứng cho việc phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp bao bì, nguyên do là việc gia nhập vào WTO, xu hướng thành thị hóa và sự phát triển của ngành công nghiệp truyền thông. Ngành công nghiệp mực in đã phát triển trung  bình 10% trong một thập kỷ qua. Tổng sản lượng năm 2008 là 433,9 ngàn tấn với mức tăng trưởng 11,9% từ năm 2007.